Условия Geely

ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОЕКТУ «НАРОДНИЙ ТЕСТ-ДРАЙВ GEELY»
Проект «Народний тест-драйв Geely» (надалі – Проект) проводиться з 16 вересня 2013 р по 30 березня 2014 р. на території: Україна. Організатор: ТОВ «ІА Автоцентр».
Головний партнер: Група компаній «АІС»
В акції може взяти участь будь-який громадянин України, якому виповнилось 18 років та водійський стаж якого становить не менше 2-х років.
Анкети, що містять незаповнені поля, не приймаються до уваги Організатором. Заповнюючи анкету, Ви підтверджуєте, що всі дані, вказані Вами в анкеті, є точними і достовірними.
Заповнюючи анкету, Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що не всі особи, які заповнювали і відправляли анкети, візьмуть участь у випробуваннях моделей Geely, а також підтверджуєте свою згоду на обробку даних відповідно до вимог законодавства України. Організатор самостійно вибирає учасників проекту серед осіб, що надіслали заповнені анкети. Рішення про вибір учасників є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор не вступає в будь-які суперечки щодо вибору учасників. Про рішення Організатора по участі в проекті, а також місце проведення випробувань учасники будуть проінформовані по телефону.
Проїзд до місць проведення усіх етапів проекту, а також харчування та інші супутні витрати кожен учасник оплачує самостійно. Організатор не оплачує та не компенсує учасникам жодних витрат.
Тест-драйв відбувається у містах: Київ, Львів, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса.
Кожному учаснику, який заповнив анкету учасника на сайті geely.autocentre.ua. або надіслав анкету в редакцію журналу «Автоцентр»: 01135, м.Київ, вул.Золотоустівська, 50, був обраний для проходження тест-драйву та фактично пройшов тест-драйв одного з автомобілів Geely MK Cross / Emgrand 8 / Emgrand 7 / Emgrand X7, надається фірмовий подарунок Geely. Під «Подарунки всім учасникам» мається на увазі придбання подарунку за 0,01 грн.

За підсумком проведення серії тест-драйвів організовується розіграш головного подарунку – одного з шести Сертифікатів на придбання автомобіля Geely зі знижкою
10 000 грн.:
 1-й розіграш - 10.11.13г., Львів серед учасників тестових заїздів 09-10.11.13р.
 2-й розіграш - 24.11.13 м. Київ серед учасників тестових заїздів 19-20.10.13 р., 23-24.11.13р.
 3-й розіграш - 08.12.13 м. Дніпропетровськ серед учасників заїздів 07-08.12.13 р.
 4-й розіграш - 09.02.14 р., м. Одеса серед учасників заїздів 08-09.02.14 р.
 5-й розіграш - 16.03.14 р., м. Донецьк серед учасників заїздів 15-16.03.14 р.
 6-й розіграш - 30.03.14 р., м. Київ серед учасників заїздів 25.01.14 р., 22.02.14 р., 29-30.03.14р.
Сертифікат може бути виданий тільки в кількості 1 одиниці переможцю розіграшу. Cертифікат є іменним. Загальна кількість сертифікатів - 6 одиниць.
Сертифікат надає його власнику право на отримання персональної знижки у випадку придбання будь-якого автомобіля Geely у будь-якому автосалоні Групи компаній «АІС». Розмір персональної знижки складає 10 000 грн. від діючої прайсової ціни на момент купівлі автомобіля. Знижка надається на купівлю будь-якої моделі нового автомобіля Geely в кількості 1 од.
При одночасній дії інших акцій/проектів або знижок у рамках Програми Автолояльності - знижки по інших акціях/проектах і по даному сертифікату не сумуються і не надаються.
Термін дії сертифікату - до 31.12.2014 р. Знижка надається при 100% оплаті автомобіля в зазначений термін.
Організатори залишають за собою право змінювати графік проведення розіграшів сертифікатів. Вказаний спеціальний сертифікат діє з дати його видачі і до 31.12.2014 року, не може бути обміняний на готівку, не може бути переданий сторонній особі. ТОВ «ІА Автоцентр» не несе відповідальності стосовно використання подарунку після його одержання, та за неможливість скористатись наданим подарунком з будь-яких причин.
Участю в проекті, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ учасник надає згоду ТОВ «ІА Автоцентр» на обробку, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, з метою та в обсязі, встановленому чинним законодавством України та Положенням про захист персональних даних, зокрема, але не виключно: забезпечення реалізації проведення розіграшу, цивільно-правових та господарсько-правових відносин, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, проведення маркетингових досліджень, а також ведення податкового та бухгалтерського обліку. Наведена вище інформація також може передаватися третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством. База персональних даних «УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 50. Учасник, також, зобов’язуються при зміні своїх персональних даних надавати у найкоротший термін, уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення своїх нових особистих даних до бази персональних даних суб’єкта господарювання.
Учасник, також, має всі права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Учасник надає дозвіл Організатору публікувати своє ПІБ, місто проживання.
Якщо учасник не надає згоду на використання вищевказаних матеріалів, то він не допускається до участі в проекті. При цьому необхідною і достатньою умовою відкликання дозволу на використання вищевказаних матеріалів є відправка листа за адресою – м. Київ, вул. Золотоустівська, 50 або факсом на номер – 044 206 56 66 в довільній формі із зазначенням інформації про відмову від використання персональних даних та наступної інформації: ПІБ, адреса, рік народження, область, район, місто, вулиця/будинок/квартира, телефон.
Беручи участь в проекті кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на:
• проведення фото- та відео-зйомки, інтерв’ю за його участю з метою подальшого створення інформаційних та рекламних матеріалів, в тому числі відео;
• переробку, адаптацію, внесення змін, коригувань та інших дій, що дозволяють переробити отримані знімки та/або інтерв’ю повністю або частково, використання отриманих зображень в будь-яких творах, з текстовими або іншими матеріалами, в рекламі, засобах масової інформації, мережі Інтернет тощо, використання при створенні, включення складовою частиною, відтворення, публічний показ, публічне сповіщення, доведення до загального відома публіки, розповсюдження фотографій, відеоматеріалів (відеороликів) та їх змін з його зображенням, отриманих під час проведення фото- та відео зйомки за його участю, а також на передачу таких зображень і прав на них третім особам без будь-яких обмежень;
• будь-які виправлення зображень з ним, їх комбінацію (поєднання) з іншими знімками та/або картинками, будь-які обробки зображень, ретушування, затемнення, змінення повністю або частково, застосування оптичних ілюзій тощо;
• використання його імені, прізвища зазначеними вище способами, в тому числі в інформаційних та рекламних матеріалах, без обмеження території, строку і способів такого використання, і таке використання не оплачується Організатором проекту та/або третіми особами.
У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Офіційних умов, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними умовами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до діючого законодавства України. Рішення Організатора стосовно всіх питань, пов’язаних з проведенням проекту, вважаються остаточними і розповсюджуються на всіх його учасників.
Організатор не вступає в будь-які спори стосовно визначення власників подарунків.
Організатор залишає за собою право змінювати умови, строки проведення проекту, порядок видачі подарунків, призупиняти чи скасовувати проведення проекту. Організатор не несе відповідальності за порушення учасниками проекту прав третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за виконання або зміну умов проекту у випадку виникнення обставин непереборної сили, які не залежать від волі Організатора, але впливають на хід проекту.
Приймаючи участь в проекті тим самим кожен учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Офіційними умовами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення учасником проекту цих Офіційних умов або відмова учасника проекту від належного виконання цих Офіційних умов вважається відмовою учасника проекту від участі в проекті та отримання подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора та/або інших осіб будь-якої компенсації.
Ці Офіційні умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення проекту. Зміна та/або доповнення цих Офіційних умов можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення на сайті www.autocentre.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних умов.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Viber, Telegram и Messenger: все самые важные автомобильные события в одном месте.