Виктор Ющенко подписал распоряжение о неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожно движения

Президент Украины Виктор Ющенко подписал распоряжение о неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, Кабинету министров поручено образовать при правительстве Координационный совет по вопросам безопасности дорожного движения. Также правительство должно проанализировать состояние выполнения Государственной программы обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах, улицах городов, других населенных пунктов и железнодорожных переездах на 2003–2007 годы.

Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства. В частности, Кабинету министров поручено образовать при правительстве Координационный совет по вопросам безопасности дорожного движения. Также правительство должно проанализировать состояние выполнения Государственной программы обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах, улицах городов, других населенных пунктов и железнодорожных переездах на 2003–2007 годы.


Далее приводим текст документа без изменений:


“З метою дальшого зміцнення дисципліни учасників дорожнього руху, запобігання дорожньому травматизму, посилення безпеки дорожнього руху та поліпшення стану доріг, вулиць і залізничних переїздів:


1. Кабінету Міністрів України:


вирішити питання щодо утворення при Кабінеті Міністрів України Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху з включенням до її складу керівників Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства юстиції України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби автомобільних доріг України, відповідних громадських організацій, науково-дослідних установ;


проаналізувати стан виконання Державної програми забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2003 – 2007 роки та вжити невідкладних заходів до її виконання та фінансування у визначених обсягах;


ужити заходів до посилення відповідальності керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади за виконання вимог законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо безпеки дорожнього руху.


2. Міністерству внутрішніх справ України і Міністерству транспорту та зв’язку України:


здійснити до 1 лютого 2006 року перевірку технічного стану автобусів, зокрема тих, що експлуатуються у гірській місцевості, та вжити передбачених законом заходів до заборони експлуатації автобусів, технічний стан яких не відповідає правилам, нормам та стандартам безпеки дорожнього руху;


посилити контроль за дисципліною учасників дорожнього руху, технічним станом транспортних засобів та їх допуском до участі в дорожньому русі.


3. Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерству транспорту та зв’язку України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України у тримісячний строк розробити та затвердити зміни до ліцензійних умов здійснення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, спрямовані на посилення безпеки пасажирських перевезень, додержання режиму праці і відпочинку водіїв та вимог до технічного стану транспортних засобів.


4. Міністерству транспорту та зв’язку України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям здійснити у двомісячний строк перевірку додержання перевізниками умов договорів із замовниками пасажирських перевезень щодо виконання вимог безпеки дорожнього руху і вжити заходів до усунення виявлених недоліків.


5. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству охорони здоров’я України, Державній службі автомобільних доріг України забезпечити підвищення готовності їх сил і засобів до оперативного реагування на надзвичайні ситуації і події на автомобільних дорогах та поліпшення координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади під час ліквідації їх наслідків.


6. Державній службі автомобільних доріг України спільно з: Міністерством внутрішніх справ України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями здійснити до 1 лютого 2006 року обстеження автомобільних доріг, за результатами якого в установленому порядку ввести обмеження або тимчасову заборону на рух транспорту загального користування на небезпечних ділянках цих доріг до усунення причин, що загрожують безпеці дорожнього руху;


Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством транспорту та зв’язку України, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України визначити у двомісячний строк порядок оперативного інформування учасників дорожнього руху про стан аварійності на автомобільних дорогах, дорожнього покриття, а також гідрометеорологічні та інші умови дорожнього руху.


7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:


проаналізувати до 20 січня 2006 року стан виконання регіональних програм забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах та вжити заходів щодо їх фінансування;


утворити до 1 лютого 2006 року координаційні ради з питань безпеки дорожнього руху при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській і Севастопольській міських та районних державних адміністраціях і забезпечити їх активну діяльність.


8. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності неухильного додержання правил дорожнього руху всіма його учасниками, а також широке інформування про заходи, що вживаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування до наведення порядку у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом.


9. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України здійснити перевірку виконання Головною державною інспекцією на автомобільному транспорті, що діє у складі Міністерства транспорту та зв’язку України, дозвільно-реєстраційних та контрольно-наглядових функцій у сфері автомобільного транспорту загального користування і у разі виявлення порушень ужити відповідно до законодавства заходів до їх усунення”.


Президент України Віктор ЮЩЕНКО


 

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Viber, Telegram и Messenger: все самые важные автомобильные события в одном месте.