<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3014280868613677&ev=PageView&noscript=1"/>

Вплив газу на двигун авто. Коли причини несправності не ГБО

Autocentre null
Autocentre
Nov 23, 2016 06:54 PM
1898

znakТак склалося, що коли автовласник звертається з проблемою на машині з ГБО у звичайний автосервіс, усі її болячки» пов’язують саме з цим допоміжним обладнанням. Насправді здебільшого все не так. Ті, хто ставить діагноз, часто не мають повного комплекту обладнання для діагностики двигуна і електроніки автомобіля. Через таку традицію всі досвідчені «газові» СТО мають комплект діагностичного обладнання, а їхні спеціалісти можуть детально діагностувати штатні системи життєзабезпечення двигуна автомобіля. Тому, заїжджаючи на СТО з ремонту ГБО, між іншим придивіться, що є в них на озброєнні. Якщо ви помітили один комп’ютер (ноутбук) і більше нічого, тікайте подалі від таких майстрів, оскільки комплект обладнання для профмайстерні ГБО має охоплювати ніяк не менше 10 позицій.

gbo-img_1738

Думка

Саад Ткаченко

Технічний директор компанії Мотор-Газ

Я як експерт у сфері встановлення ГБО вважаю, що кожен автомеханік, який планує його встановлювати, має щонайменше пройти курси з будови автомобіля і діагностики його двигуна, а також електроніки. Річ у тому, що ГБО 4-го покоління і далі не є повністю автономним в автомобілі. Воно лише виконує команди, які генерує штатний блок керування двигуном, тому для розуміння того, як працює система і де можливі збої, майстер має знати, як працює мотор і його складові, звідки беруться сигнали для ЕБК, як вони формуються, яку паливно-повітряну суміш можна подавати в циліндри тощо. Тому якщо людина починає займатися встановленням ГБО без відповідної підготовки, це просто гра в «може поталанить». На жаль, автовласники, які потрапляють до таких майстрів, дістають проблеми з двигуном і несправності. Це стається або одразу, або через якийсь час.

Диагностические приборы нескольких типов, включая OBD, VAG позволяют подключиться к штатному блоку управления двигателя.

Діагностичні прибори кількох типів, зокрема OBD, VAG дають змогу підключитися до штатного блоку керування двигуном.

Діагностику ГБО необхідно проводити так само, як і в машині зі штатною системою живлення. Сьогодні багато хто обмежується тільки скануванням автомобіля, називаючи це діагностикою. У такому разі до машини на газі підключається сканер, який показує, які помилки видає електронний блок керування. Потім переглядають розшифровки помилок або шукають їх в Інтернеті і ставлять діагноз. Але все це неправильно. Така перевірка – це лише 5% від загального обсягу повноцінної діагностики двигуна, оскільки сканер читає тільки помилки, прописані в комп’ютері. У сучасних машин їх перелік набагато ширший, завдяки чому можна зробити діагностику точніше. Якщо автомобіль старший за шість років, то в ЕБК такого мотора прописано значно менше помилок, отже поставити точний діагноз дуже складно.

Стенд проверки свечей зажигания – обязательное оборудование СТО по обслуживанию ГБО. Газо­воздушная смесь обладает специфическими свойствами. Чтобы двигатель служил долго и надежно, свечи зажигания должны быть в идеальном состоянии.

Стенд проверки свечей зажигания – обов’язкове обладнання для СТО з обслуговування ГБО. Газоповітряна суміш має свої специфічні властивості. Щоб двигун служив довго і надійно, свічки запалювання мають бути в ідеальному стані.

Будь-яка діагностика роботи авто з ГБО має починатися з перевірки штатних свічок і котушок запалювання, а також високовольтних проводів. Раджу всім власникам машин з ГБО з’ясовувати на СТО, скільки і які види діагностичного обладнання є на цій станції. Якщо його немає або є лише кілька приладів, то складно буде встановити причину проблеми у вашому авто. Річ у тому, що бензиново-повітряна суміш у розігрітому двигуні підпалюється дуже легко. Водночас газоповітряна суміш через підвищений електричний опір у таких умовах може взагалі не загорітися або загорятися з перебоями внаслідок проблем зі свічками, СТ проводами і котушками запалювання.

С помощью осциллографа анализируют наличие и характер сигналов в цепях подачи топлива (бензина и газа), проверяют сигналы различных датчиков и работу электронных модулей управления.

Осцилограф дає можливість аналізувати наявність і характер сигналів у ланцюгах подання пального (бензину та газу), перевіряє сигнали різних датчиків і роботу електронних модулів керування.

Якщо вам майстер каже, що котушка, свічки або дроти можуть лише або працювати або не працювати, не вірте цим словам. Котушка запалювання може бути ніби і робочою, але не видавати напруги 2025 тис. В, необхідної для хорошого іскроутворення. В результаті можуть постраждати і лямбда-зонд, і котушка запалювання, і каталізатор (через нагар), і інші вузли. Ознаки того, що в роботі двигуна щось не так: смикання, мотор глухне не тільки під час перемикання на газ, а й на зупинках на світлофорі, при втраті потужності тощо. У таких випадках потрібно обов’язково робити діагностику мотора.

Манометр необходим для измерения давления в штатной топливной (бензиновой) рейке. Падение давления в бензиновой системе питания может спровоцировать больший расход газа.

Манометр необхідний для вимірювання тиску в штатній паливній (бензиновій) рейці. Падіння тиску в бензиновій системі живлення може спровокувати більшу витрату газу.

Зі свого досвіду скажу, що приблизно в 80% випадків проблем роботи двигуна на газі винуватцями стають штатні системи живлення/запалювання. Ось чому майстер, що встановлює і налаштовує ГБО повинен мати високу кваліфікацію майстра-діагноста і зазначений список обладнання.

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОВНОЦІННОЇ ДІАГНОСТИКИ ДВИГУНА АВТОМОБІЛЯ І ЙОГО СИСТЕМ В УМОВАХ СТО ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ГБО.

Стенд проверки производительности газовых форсунок позволяет оценить равномерность подачи газа в разные цилиндры. Если порции газа сильно отличаются, возможны проблемы с двигателем: прогорание поршней и клапанов, подгорание седел клапанов и т.д. из­-за обедненных смесей также может сбиваться работа и на бензине.

Стенд перевірки продуктивності газових форсунок дає можливість оцінити рівномірність подачі газу в різні циліндри. Якщо порції газу сильно відрізняються, можливі проблеми з двигуном: прогоряння поршнів і клапанів, підгоряння сідел клапанів тощо внаслідок збіднених сумішей також може збиватися робота і на бензині.

Стенд ультразвуковой чистки инжекторов необходим на случай загрязнения форсунок, что обнаруживают путем их проверки на специальном стенде.

Стенд ультразвукового чищення інжекторів необхідний на випадок забруднення форсунок.

Дымогенератор помогает определять места утечки воздуха во впускном коллекторе и системе рециркуляции паров бензина.

Димогенератор допомагає визначати місця витоку повітря у впускному колекторі і системі рециркуляції парів бензину.

Ноутбуки с программным обеспечением от разных производителей электроники для ГБО, начиная с четвертого поколения.

Ноутбуки з програмним забезпеченням від різних виробників електроніки для ГБО, починаючи з четвертого покоління.

Пневмотестр , или тестр проверки герметичности цилиндров. Она может быть нарушена из­за износа деталей цилиндро­поршневой группы (поршневых колец, поршней, цилиндров), подгорания седел клапанов, прогорания клапанов и поршней, прокладки ГБЦ.

Пневмотестр , або тестр перевірки герметичності циліндрів. Герметичність може порушена через зношування деталей циліндропоршневої групи (поршневих кілець, поршнів, циліндрів), підгоряння сідел клапанів, прогоряння клапанів і поршнів, прокладки ГБЦ.

Манометр для проверки давления во впускном коллекторе , или вакуумметр, служит для оценки общего состояния двигателя, наличия подсосов воздуха или нарушения тепловых зазоров клапанов и т.д.

Манометр для перевірки тиску у впускному колекторі , або вакуумметр, служить для оцінки загального стану двигуна, наявності підсосів повітря або порушення теплових проміжків клапанів тощо.

Компрессометр для контроля уровня компрессии в цилиндрах, что позволяет оценить износ деталей цилиндро­-поршневой группы и герметичность клапанов.

Компресометр потрібен для контролю рівня компресії в циліндрах, що дає змогу оцінити зношення деталей циліндропоршневої групи і герметичності клапанів.

Газоанализатор отработавших газов позволяет точно настроить газобаллонное оборудование в двигателях старых моделей с карбюраторной системой питания, а также установить ГБО третьего поколения на инжекторные автомобили.

Газоаналізатор відпрацьованих газів дає змогу точно налаштувати газобалонне обладнання в двигунах старих моделей з карбюраторною системою живлення, а також встановити ГБО третього покоління на інжекторні автомобілі.

Мультиметр для поиска обрывов в электрических цепях.

Мультиметр необхідний для пошуку обривів в електричних ланцюгах.

Завантаження...